Tagalog

Tanggapin ang natatanging pag-aalaga sa mga nakakatanda na naiintindihang mabuti ang iyong pamumuhay.

Sa Kalyna Care, naniniwala kami na tumira kasama yung mga taong alam at naiintindihan ang iyong pamumuhay ay nagpapadali ng lahat.

Nakatutok kami sa pagbibigay ng personal na serbisyo at natatanging pag-aalaga na nirerespeto ang gusto mong pamumuhay.

Panatilihing konektado sa mga mahahalaga sa iyo.

Nais namin na patuloy kang masiyahan sa iyong mga natatanging tradisyon at kasaysayan, kabilang ang lahat ng elemento na nagpapakita kung sino ka – gaya ng pagkain, linggwahe, alamat at pamanang kultura.

Kung sasali ka sa aming pamilya, irerekord naming maigi ang estorya mo para maintindihan ka namin ng mabuti at kung gaano ka importante sa iyo ang iyong mga pamanang kultural.

Kultura mo, kultura namin.

Matatagpuan sa kanluran ng Melbourne, ang iyong bagong kumonidad ay may natatanging maka Europang pag-aalaga na magbibigay sa iyo ng pakiramdam na parang nasa bahay ka lang. At dahil karamihan sa aming mga tauhan ay bilinggwal, hindi mo na aalalahaning hindi ka maintindihan, sinasalita namin ang linggwahe mo.

Ang Kalyna Care ay may malatahanang pakiramdam na mula sa European at Ukrainian na mga tradisyon. Seneseryoso namin ang aming pagpapahalaga at aktibong pinapakita ito sa aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Kabilang dito ang:

 • Pagpapabuti
 • Respeto
 • Pakikiramay
 • Pagsuporta
 • Pagkapribado at Dignidad
 • Katarungan at Paghihikayat
 • Kahabagan
 • Tiwala
 • Pag-unawa
 • Nagsimula man kami bilang Ukrainiang proyektong kumonidad, buong puso din kaming tumatanggap ng mga residente sa alin mang kultura na naghahanap ng personal na pag-aalaga. Ang aming mga residente ay nanggaling sa buong mundo, kabilang ang Asya, Pasipiko, Middle East, at Indya, at ang lahat ay hinihikayat na panatilihin ang ano mang importante sa kanila, sa pamamagitan ng:

 • Selebrasyong pang relihiyon, kabilang ang pagsisimba
 • Pagpupunta sa mga paboritong pangyayari sa kumonidad
 • Pagkain sa iyong rehiyon
 • Pagkakaibigan sa kultura
 • Mas maginhawang pamumuhay.

  Pwede kang mamili kung paano mo gustong maranasan ang Pag-aalaga ng Kalyna sa alin mang saklaw ng pamumuhay. Ganyan kami ka dedikado na bigyan kayo ng komporatble, ligtas at siguridad na pakiramdam.

  Masiyahan sa aming mga programa at mga aktibidades na ginagawa para mapabuti ang iyong kalusugan, buong pagkato at koneksyon sa iyong mga tradisyong kultural.

  Hinihikayat namin kayo na bumisita kasama ang mga mahal sa buhay at isali sa desisyon. Masaya kami para sa inyo kung kayo’y bibisita sa mga espesyal na araw kasama ang iyong pamilya, na may permiso sa kalusugan.

  Ang aming mga lugar sa labas ay mabuti para sa inyo, sa iyong pamilya at mga kaibigan para magkapaglaan ng oras para sa isat isa. O kayay mag relaks sa aming malatahanang espasyo – ang iyong mga mahal sa buhay ay maari ring sumalo sa hapunan sa maliit lang na halaga.

  Matinding Pag-aalaga, pagsasamanng mas malapit.

  Sa Kalyna Care, may akses ka sa mga magagandang kwarto, tulong personal at 24 oras na pag-aasikaso. Kailangan mo ng pagtatasa mula sa Aged Care Assessment Service para makapasok sa amin, sandaling pananatili o permanenteng pagtira.

  Kausapin kami ngayon para sa pagbisita sa Kalyna Care o pag usapan ang mga kailangan sa pananatili. Tumawag sa 03 9116 4100 o mag email sa info@kalynacare.com.au.