Sieć na rzecz osób starszych (OPAN)

,

AKTUALIZACJE COVID-19

Połączenie 1800 237 981, 6:00-22:00 (AEDT) 7 dni w tygodniu, aby porozmawiać o swoich obawach lub uzyskać dostęp do przydatnych zasobów i często zadawanych pytań

Sieć Advocacy dla osób starszych bezpłatne usługi wspierają osoby starsze i ich przedstawicieli w rozwiązywaniu problemów związanych z usługami opieki nad osobami starszymi finansowanymi przez Wspólnotę.

OPAN posiada przydatne informacje i zasoby dotyczące COVID-19.

OPAN ma na celu zapewnienie narodowego głosu na rzecz rzecznictwa opieki nad osobami starszymi oraz promowanie doskonałości i narodowej spójności w świadczeniu usług rzecznictwa w ramach Programu.

Przejdź do treści