Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Kalyna Care będzie postępować z danymi osobowymi Twoimi i innych osób.

Informacje osobiste

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, historię medyczną, informacje o chorobach, objawach, niepełnosprawności, pochodzeniu etnicznym i praktykach seksualnych (jeśli ma to znaczenie dla zdrowia lub zapewniania usług) oraz wszelkie inne informacje wymagane, abyśmy mogli zapewnić Państwu:

a) informacje lub usługi związane z opieką nad osobami starszymi;

b) służba zdrowia (w tym pokrewna służba zdrowia); i/lub

c) dostawcę usług opieki nad osobami starszymi (zwanych łącznie „Usługami”).

Niektóre zebrane informacje, takie jak informacje o stanie zdrowia, będą „informacjami wrażliwymi” zgodnie z definicją ustawy o prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być gromadzone, gdy Ty lub ktoś w Twoim imieniu kontaktuje się z Kalyna Care, aby uzyskać dostęp lub poprosić o informacje na temat usług, wysłać e-mail, faks, list lub wypełnić formularz online lub papierowy.

Przekazując nam swoje dane osobowe (w tym wszelkie poufne informacje o Tobie, np. informacje o Twoim stanie zdrowia i dane medyczne), wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie tych informacji przez Kalyna Care zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Więcej informacji o tym, komu ujawniamy informacje, znajduje się poniżej.

Kalyna Care może również rejestrować informacje o świadczeniach zdrowotnych, które mają zostać Ci udzielone w przyszłości lub Twoje życzenia dotyczące przyszłego świadczenia usług.

Kalyna Care może gromadzić dane osobowe o Tobie od strony trzeciej w celu świadczenia potrzebnych Ci usług lub aktualizacji Twoich danych. Na przykład może to być od lekarza rodzinnego,  pracownik ds. oceny lub inny pracownik służby zdrowia, który kieruje Cię na ocenę lub opiekę nad osobami starszymi. Kalyna Care może również zbierać informacje o Tobie od członka rodziny, przyjaciela lub innej osoby, która kontaktuje się z nami w Twoim imieniu.

Jeśli Kalyna Care zbierze Twoje dane osobowe od kogoś innego, zostaną podjęte uzasadnione kroki w celu:

 • potwierdzić, że wyraziłeś zgodę na gromadzenie przez nas Twoich danych osobowych; oraz
 • poinformować, że zebrane zostały dane osobowe (w tym powiadomienie o pewnych innych kwestiach wynikających z przepisów o ochronie prywatności).
 • Jeśli ujawniasz nam dane osobowe innej osoby (np. poufne informacje dotyczące zdrowia i danych medycznych innej osoby), przekazując nam te dane osobowe, zgadzasz się, że:
 • zwróciłeś uwagę tej osoby na niniejszą Politykę prywatności;
 • ta osoba wyraziła zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych; oraz
 • ta osoba rozumie i zgadza się, że możemy wykorzystywać, ujawniać i zarządzać jej danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli kontaktujesz się z Kalyna Care w imieniu innej osoby, będziemy również gromadzić pewne dane osobowe o Tobie, w tym Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i Twoją relację z osobą, którą kierujesz.

Co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi?

Kalyna Care będzie gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe z następujących powodów:

organizowanie, ułatwianie lub pomoc w świadczeniu Usług dla Ciebie, w tym zarządzanie skargami dotyczącymi świadczenia Usług (które mogą obejmować między innymi skargi dotyczące prywatności lub skargi składane do Komisji ds. Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Osobami Starszymi) dostarczanie informacji o i wspieranie dostępu do odpowiednich usług wsparcia i opieki dla starszych Australijczyków, którzy przestrzegają naszych zobowiązań prawnych.

Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe

Możemy również udostępniać Twoje dane członkowi Twojej rodziny, przyjacielowi lub innej osobie, która zapewnia Ci opiekę (jeśli jest upoważniona do otrzymania Twoich danych osobowych). Możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobie upoważnionej do prowadzenia Twoich spraw, jeśli zostaniesz ubezwłasnowolniony.

Kalyna Care udostępni odpowiednie informacje służbom zdrowia i/lub organom rządowym w przypadku katastrofy zdrowotnej na poziomie krajowym lub jurysdykcji, aby można było zapewnić odpowiednią reakcję zdrowotną.

Kalyna Care może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat Twojego zadowolenia z Usług. Twój adres e-mail będzie używany wyłącznie w celu, w jakim go podałeś.

Kalyna Care nie doda Cię do żadnej listy mailingowej bez Twojej zgody i nie wykorzysta ani nie ujawni Twojego adresu e-mail w żadnym innym celu bez Twojej zgody, chyba że jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.

Kalyna Care zasadniczo nie ujawnia Twoich danych osobowych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, bez Twojej zgody.

Kalyna Care może również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli:

 • jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani przez prawo do ich ujawnienia. 
 • zapobiegnie lub zmniejszy poważne zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa czyjegoś lub zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego
 • jest wymagany do nadzoru zdrowia publicznego, w którym objawy są mapowane geograficznie, aby sprawdzić, czy pojawiają się wzorce jako system wczesnego ostrzegania identyfikujący epidemie
 • jest to konieczne w ramach ustalenia lub obrony roszczenia prawnego
 • jest to wymagane przez organ egzekucyjny, taki jak policja
 • jest to niezbędna część dochodzenia w następstwie skargi lub incydentu
 • następuje zmiana dostawcy usług internetowych, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe nowemu, podobnemu dostawcy usług.

Kiedy ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim, dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby ujawniać tylko istotne informacje oraz, że są one dokładne, kompletne i aktualne.

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych nikomu i nie przekażemy Twoich danych za granicę, chyba że nas o to poprosisz.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Kalyna Care posiada systemy i procedury mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Witryna została przetestowana pod kątem zaawansowanego poziomu bezpieczeństwa witryny. Jednak użytkownicy są informowani, że istnieje nieodłączne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet, w tym ryzyko, że informacje przesyłane do lub ze strony internetowej mogą zostać przechwycone, uszkodzone lub zmodyfikowane przez osoby trzecie. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa lub jeśli chcesz przekazać dane osobowe w inny sposób (np. telefonicznie lub papierowo), możesz skontaktować się z Kalyna Care pod numerem 03 9116 4100.

Jak przechowujemy i utrzymujemy Twoje dane osobowe?

Kalyna Care stosuje procesy zapewniające, że rejestry Twoich danych osobowych pozostają dokładne, kompletne i aktualne, w tym poprzez weryfikację informacji z Tobą za każdym razem, gdy korzystasz z Usług oraz z innych źródeł.

Jeśli dowiesz się, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, skontaktuj się z Kalyna Care, abyśmy mogli niezwłocznie zaktualizować nasze dane.

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je poprawić?

Możesz poprosić o dostęp i/lub poprawienie swoich danych osobowych, kontaktując się z Kalyna Care

Kalyna Care może nie być w stanie przekazać Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli:

 • została przekazana anonimowo;
 • jeśli informacja zawiera szczegółowe informacje o innych osobach; lub
 • jeśli podanie danych osobowych byłoby niebezpieczne, ponieważ mogłoby to prowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie.

Analityka

Aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny, możemy używać plików „cookies”. Pliki cookie są standardem branżowym i korzysta z nich większość głównych witryn internetowych.

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Kalyna Care rejestruje Twoją wizytę i rejestruje następujące informacje w celach statystycznych lub administrowania systemami:

 • adres serwera użytkownika
 • nazwa domeny najwyższego poziomu użytkownika
 • data i godzina wejścia na stronę
 • przeglądane strony i pobrane dokumenty
 • poprzednia odwiedzona strona
 • rodzaj używanej przeglądarki

Informacje te są analizowane w celu wykrycia uszkodzonych linków w naszej witrynie, wąskich gardeł i innych problemów z witryną. Używamy tych informacji, aby utrzymać naszą witrynę w celu efektywnego wykorzystania. 

Kalyna Care wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymywania kontaktu z użytkownikiem poprzez sesję serwisu. Plik cookie to mały plik dostarczany przez Kalyna Care i przechowywany przez oprogramowanie przeglądarki internetowej na Twoim komputerze, gdy wchodzisz na naszą stronę. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Cię jako indywidualnego użytkownika sieci, gdy przeglądasz naszą stronę internetową.

Prywatność plików cookie

Nie będą podejmowane żadne próby identyfikacji użytkowników ani ich działań związanych z przeglądaniem, chyba że zostanie do tego prawnie zmuszony, na przykład w przypadku dochodzenia, w którym organ ścigania może skorzystać z nakazu sprawdzenia plików dziennika dostawcy usług internetowych.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi przekazującej dane o ruchu na stronie do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych użytkowników ani nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystamy z raportów dostarczanych przez Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć ruch w witrynie i korzystanie z niej.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób opisany w polityce prywatności Google (strona zewnętrzna) oraz w celach określonych powyżej. Możesz zrezygnować z Google Analytics, jeśli wyłączysz lub odrzucisz plik cookie, wyłączysz JavaScript lub skorzystasz z usługi rezygnacji świadczonej przez Google (strona zewnętrzna).

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pomysły na to, jak możemy ulepszyć zawartość i użyteczność tej witryny, lub masz skargę lub wątpliwości dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Skontaktuj się z nami.

Sporządzono na dzień 22.11.2021.

Przejdź do treści